Publicaties

Onze publiCaties

Des usines et des hommes: jaarlijks tijdschrift

Het tiende nummer van de jaarreeks “Des usines et des hommes” is verschenen!
Het is gewijd aan een actueel thema en bestaat uit doorwrochte artikelen van de hand van externe medewerkers of leden van onze vereniging. Bovendien bevat het bijkomende artikelen over de industriële, economische en sociale geschiedenis van Wallonië en Brussel.
Dat tijdschrift bestaat enkel op papier en kost 15 € per nummer (+ verzendingskosten). Het kan worden besteld per e-mail vasb+cngevzbvarvaqhfgevry+or.

 

- Nr. 12 (januari 2022): gewijd aan fotos en industrieel erfgoed.
- Nr. 11 (februari 2022): gewijd aan spoorwegerfgoed.
- Nr. 10 (januari 2021): gewijd aan machines en roerend erfgoed.
- Nr. 9 (mei 2019): gewijd aan bedreigd industrieel erfgoed.
- Nr. 8 (mei 2018): gewijd aan het erfgoed van de transportmiddelen (tweede deel).
- Nr. 7 (mei 2017): gewijd aan het erfgoed van de transportmiddelen (eerst deel).
- Nr. 6 (april 2016): gewijd aan een overzicht voor de sociaal en industrieel erfgoed in Wallonië en Brussel (Uitverkocht !!).
- Nr. 5 (dec. 2014): gewijd aan het industrieel archaelogie.
- Nr. 4 (dec. 2013): gewijd aan het elektriciteit.
- Nr. 3 (juni 2011): gewijd aan het Waals staalindustrie.
- Nr. 2 (mei 2010): gewijd aan het wonen.
- Nr. 1 (juni 2009): gewijd aan de kandidatuur van de Waalse mijnsites voor opname in het werelderfgoed van de Unesco.

 


Gesprekken en Getuigenissen


De reeks “Enquêtes et témoignages” (Gesprekken en Getuigenissen) is gewijd aan mondeling bronnen als bijdrage aan de industriële geschiedenis. Ze bestaat momenteel uit twee publicaties, terwijl er een derde in de maak is. Ze brengt getuigenissen van vroegere directeuren en arbeiders van verdwenen ondernemingen en geeft de lezers een kleurrijkere en levendigere kijk op het arbeidsleven in België en op de evolutie ervan.
Die reeks vervangt dus niet de zogenaamde traditionele geschiedkundige studies over de in “Enquêtes et témoignages” behandelde onderwerpen, maar geeft bijkomende informatie en draagt bij tot de sociale geschiedenis in de ruimste betekenis ervan.
Bestellingen en informatieverzoeken kunnen ons worden gestuurd op het e mailadres vasb+cngevzbvarvaqhfgevry+or
 

Newsletter...

 De Nieuwsbrief


Van 1984 tot 2007 heeft “Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles” een kwartaalnieuwsbrief gepubliceerd (70 nummers) over onderzoeken en actualiteit. Vanaf 2008 werd die vervangen door een newsletter die ons in staat stelt de actualiteit beter op de voet te volgen en tegelijk aan onze achtergrondartikelen een bredere verspreiding te geven.
Een deel van de in onze nieuwsbrief verschenen artikelen zijn al in PDF formaat beschikbaar op onze site. Wij bieden u de mogelijkheid die te raadplegen en online te downloaden per nummer of per thema. Naarmate de volgende nummers verschijnen en het digitaliseren van de oude nummers vordert, worden er geregeld nieuwe artikelen aan toegevoegd.
Sommige daarvan bestaan nog op papier. Wanneer die nog beschikbaar zijn, staat er in de rangschikking per nummer de vermelding “Version papier disponible” (Papieren versie beschikbaar) bij. Ze kunnen worden verkregen door ons een aanvraag te sturen per e mail (vasb+cngevzbvarvaqhfgevry+or) en tegen de op de bestelbon vermelde tarieven.

 

 


Publicaties buiten reeks

Het werk “Wallonie-Bruxelles: berceau de l'industrie sur le continent européen” (Wallonië-Brussel: wieg van de industrie op het Europese vasteland), dat in 1990 werd gemaakt onder leiding van Luc-Fr. Genicot en Jean-Pierre Hendrickx, is niet beschikbaar.
Het bevat bijdragen van de prominentste specialisten ter zake. De lezer maakt daarin kennis met even verschillende als elkaar aanvullende periodes en nijverheden: delfstofwinning [door Jacques Liébin en Jean-Pierre Ducastelle], metaalindustrie [Jean-Louis Delaet en Claude Christophe], machinebouw en transportmiddelen [door Claude Gaier, Jean-Louis Delaet, Jean-Jacques Van Mol, Jean-Pierre Gailliez, André Dagant en Pierre-Yves Thomas].
Andere sectoren, zoals de textielnijverheid [Marie-Paule Deblanc-Magnée, Vladimir Bronowski en Claude Depauw], de glasindustrie [Isabelle Laurent], de chemische nijverheid [René Brion], de papierfabrieken [Raymond Collin], de arbeiderscités [Jacquesline Miller en Luc-Fr. Genicot] en de waterkrachtcentrales doen daarvoor niet onder en maken van dit boek een naslagwerk over de Waalse en de Brusselse industrie.

Onverkrijgbaar !!