Bibliotheek

 

Sedert verscheidene jaren bouwt onze vereniging een documentatiefonds op, dat ze ter beschikking stelt van haar leden en van het grote publiek.
Die documentatie is enerzijds gewijd aan industriële archeologie en anderzijds aan economische en milieuactiviteiten in verband met delfstofwinning, metaalindustrie en houtnijverheid. Dat documentatiefonds heeft ook betrekking op hedendaagse technologieën zoals informatica, nanotechnologie en lucht en ruimtevaartindustrie, waarvan Wallonië en Brussel niet alleen toeschouwers zijn, maar ook deelnemers.

Dat fonds bestaat uit drie grote delen:

  • - een tijdschriftenverzameling ;

  • - ongeveer 2000 geïnventariseerde werken, artikelen en overdrukken.

  • - een archieffonds van dhr. Claude-M. Christophe betreffende het bewaren, het valoriseren en in hun geschiedkundig kader plaatsen van de niet meer in gebruik zijnde industriële sites.

  • Alle referenties kunnen worden geraadpleegd door op auteur of onderwerp te zoeken in een databank die zich bevindt op de site van het “Centre liégeois d’archives et de documentation de l’industrie charbonnière” te Blegny.

  •  

Onze bibliotheek is kosteloos toegankelijk van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en, op afspraak, op maandag van 9 tot 17 uur, op woensdag van 17 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur, op volgend adres:


CLADIC (Centre liégeois d’archives et de documentation de l’industrie charbonnière)
Rue Lambert Marlet, 17
B-4670 BLEGNY
Tel. 0(032) 4 237 98 18
Fax 0(032) 4 237 58 51
E-mail: vasb+cngevzbvarvaqhfgevry+or
Website : www.bibliocladic.be
Het CLADIC bevindt zich op 50 meter van de ingang van Blegny-Mine